"Автосервиз Полмо" - 0888 900 700

диагностика двигател

 • Алуминиеви цилиндрови блокове

  В двигателите за леки автомобили - бензинови и дизелови, все по често се използват алуминиеви цилиндрови блокове. Те са значително по-леки, имат по-добра топлопроводимост и благодарение на много точните отливки, операциите по механичната им обработка са сведени до минимум.
  Сплавта, от която се отливат блоковете, е сравнително мека, което налага в цилиндрите да се поставят чугунени цилиндрови втулки, които или се заливат в самия блок, или се набиват в него. Все по-често тези втулки са "мокри" - направо се обтичат от охлаждащата течност, като в двата си края се опират в блока.

  Тази техника изисква много сериозно уплътняване на втулките в блока, за да не проникне охлаждаща течност в маслото на двигателя. В 6-цилиндровите, V-образни дизелови двигатели на Мегсеdes-Веnz за автомобилите от клас "А" цилиндровият блок е алуминиев. В него се поставят сухи втулки (които не се обтичат директно от охлаждащата течност), изработени от алуминий.
  Материалът е надевтектична сплав с много високо съдържание на силиций и други легиращи елементи - мед, никел, цирконий и др. Характерното за тази сплав е наличието на много, свръх дребни силициеви кристали. При механичната обработка на вътрешната повърхност на втулката, тези кристали излизат на повърхност­та и осигуряват много висока изно­соустойчивост.

  Голямото предим­ство на алуминиевите цилиндрови втулки е, че те имат същия коефи­циент на линейно разширение, както и самият цилиндров блок, което значително облекчава монтажа им в блока. Освен това те имат много добра топлопроводимост, което дава възможност те да не са "мокри". Това позволява да има цилиндри (в които влизат втулките) по цяла­та височина на блока, с което зна­чително се подобрява недеформируемостта на блока.

  Тази технология е възприета и при 8- и 12-цилиндровите, V-образни двигатели на ВМW. От своя стра­на Роrsche, съвместно с Коlben-Schmit, са разработили друг спо­соб за изработване на алуминиеви цилиндрови втулки с висока твър­дост. В цилиндрите на вече отле­тия цилиндров блок се поставят втулки от водно стъкло, с размери­те на исканите цилиндрови втул­ки.
  Срещу тях, с налягане 1000 бара, се шприцва надевтектична, с високо съдържание на силиций алуминиева сплав, която издухва водното стъкло и образува твърдата цилиндрова втулка, като при това се създава междумолекулярна връзка между втулката и блока. Още по-космическа е техноло­гията, използвана при двигателите за VW Lupo FSI. С пламъка на загрята на 10 000 градуса плазма, върху повърхността на алуминиевите цилиндри (вече няма цилиндрови втулки) се на­насят желязо и молибден.
  При този процес двата метала дифундират в алуминия и създават интерметална връзка с много интересни качества: висока изно­соустойчивост, дължаща се на желязото, и много малък коефици­ент на триене, благодарение на молибдена.
  Перспективна, но все още в експериментален стадий и тепърва внедряваща се е йонната обработка на повърхността на алуминиевите цилиндри, при което се формира нова кристална решетка с висока твърдост и износоустойчивост.
  Друга новост, този път не при цилиндрите, а при мотовилките е технологията за обработката на долната глава, внедрена първо от SААВ. На мястото, където е делителната равнина, между горната и долната част на главата, се пробиват два отвора, след което главата се счупва на това място. Никога два лома не са еднакви, поради което няма опасност от поставянето на долна половинка на главата от една мотовилка на друга.
  read more
 • Системи за окачване

  Системата за окачване при автомобилите предава постоянно силите (породени от теглото) на автомобила върху повърхността на движение (пътя) и изолира купето от обратните сили породени от движението по тази повърхност, като подобрява управлението и комфорта на автомобила. kola okachvaneКакво е системата на окачване?
  Системата на окачване е механизъм свързващ пътя с колелата принадлежащи на рамата или купето на автомобила. Каква е основната роля на елементите на окачването?
  Пружини, Торсионни прътове и Стабилизиращи щанги - Тези елементи носят тежестта на автомобила, като поддържат позицията на купето в относително правилно положение спрямо пътя (височина/клиренс). Пружините също така омекотяват друсането причинено от пътните неравности Шарнирни свръзки и тампони
  -  Основните функции на тези елементи е да препредават силите на задвижване на колелата между пътя и автомобила, като поддържат ориентацията им спрямо купето относително правилно положение Втулки - елементи изолиращи купето от шума на колелата от пътя
  Амортисьор - Основната функция на амортисьора е да подтиска вибрациите на купето и колелата, като същевременно осигурява постоянен контакт на колелата с пътя okachvaneОсновни елементи на окачването:
  1)    Пружина;
  2)    Стабилизираща щанга;  
  3)    Шарнирна свръзка;
  4)    Втулка/тампон;
  5)    Амортисьор.


  polmoavto serviz avtomobiliОсновни типове окачване
  polmoavto serviz avtomobiliЦени за преглед на ходова част
  read more
 • Техническо обслужване

  Техническо обслужване на съвременния автомобилен парк изисква сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника.
  Съвременните технологии за поддържане на автомобилите изискват висококвалифицирани специалисти, познаващи както конструкцията, така и особеностите и закономерностите на процесите на профилактиката и диагностиката им.

  Автосервиз Полмо Авто отдава голямо значение на внедряването и използването на нови методи за контрол и диагностика, които позволяват бързо и точно да се откриват възникналите в процеса на експлоатация неизправности.
  Техническото обслужване, което предлагаме, е съобразено с динамично променящия се по състав и структура автомобилен парк от леки автомобили у нас.
  Под техническо обслужване на автомобил се разбира комплекс от периодични или планирани автосервизни операции съобразени в пряка зависимост от техническата спецификация на конкретния производител на съответната, в случая марка лек автомобил.
  Грижите полагани от вас за вашия автомобил, предоставен на доверения автосервиз за извършване на техническо обслужване имат за цел "Полмо Авто" ЕООД коректно да предостави информация за откритите износени части и компоненти, като ги замени с високо качествени консумативи и резервни части - не само ви спестява пари и време, но е необходимо условие за безопасността на вас и вашите пътници.
  В този раздел на нашия сайт предоставяме информация за спецификацията при поддръжката на автомобила. Техническото обслужване на автомобила се извършва на конкретни сервизни интервали, през определен регламентиран пробег километри:
  - предупредително;
  - профилактично;
  - планово.

  В процеса на експлоатация на автомобила вследствие техническа неизправност или открита при периодичния преглед такава се извършва извънредно-непланирано техническо обслужване, което да приведе автомобила в стандартно техническо състояние.

  По правило техническо обслужване ТО се разделя на:
  I. Ежедневно ТО /извършва се от водача на автомобила/ Проверка нивото на маслото в двигателя
  Проверка нивото на охлаждащата течност
  Проверка състоянието на гумите и тяхното налягане
  Проверка нивото на спирачната течност
  Проверка нивото на хидравлична течност /хидравлична кормилна рейка/
  Проверка нивото на течността в казанчето за стъклочистачките
  Проверка на стъклочистачките
  Проверка клемите на акумулатора /окисляване/
  Проверка на електрооборудването /осветителна система на автомобила/
  Проверка на състоянието на купето на автомобила /визуално/
  read more

За контакти

София 1225,
кв. Орландовци ул. "Мара Бунева" 99

Тел: 0888 900 700

Централа: (02) 926 70 40, моб: 0887 353 030

Магазин авточасти: (02) 926 70 35

Приемна: (02) 926 70 37

Пътна помощ: 0887 35 20 20

Управител: (02) 926 70 31

Информация

Автосервиз Полмо (София) е собственост на "Полмо Авто" ЕООД и разполага общо с 37 бр. работни поста, от които за автомонтьорски и регулировъчни операции 21 поста, за авто тенекеджийски и авто бояджийски услуги 12 поста и закрита производствена площ около 4000 кв.м.

Автосервиз Полмо
Партньори
Постоянни Клиенти
Общи условия
Екипи